10/02/2023
Dự án
Nhà máy Robert Bosh
Địa điểm Đồng Nai
Giá trị Hợp đồng  47.2 tỷ
Chủ đầu tư Đức
Ngày khởi công  
Ngày hoàn thành 2010
Phạm vi công việc Xây dựng + MEPF

  • 0927182718
  • Hỗ trợ ngay