Tổng thầu D&B

Mô hình tổng thầu thiết kế và thi công (Design & Build)  đang là xu thế của ngành xây dựng Việt Nam. Tuy nhiên không phải nhà thầu nào cũng đủ điều kiện hướng đến mô hình này. Sonacons đã dần chuẩn hoá hệ thống quản lý nguồn lực doanh nghiệp ERP và đã thành công với vai trò là tổng thầu thiết kế & thi công.
Ngành
Trạng thái
Vị trí
  • 0927182718
  • Hỗ trợ ngay