Xí nghiệp Epic Designers

Dự án
Xây dựng dự án mới của xí nghiệp Epic Designers
Địa điểm Đồng Nai
Giá trị Hợp đồng  
Chủ đầu tư Ấn Độ
Ngày khởi công  
Ngày hoàn thành  
Phạm vi công việc Thiết kế & Thi công

  • 0927182718
  • Hỗ trợ ngay