Lễ Khởi Công Xây Dựng Nhà Kho Đại Phú Lộc

09/12/2022

Ngày 28/10/2022 công ty Cổ Phần Xây Lắp SONACONS đã tổ chức thành công tốt đẹp buổi lễ khởi công cho Dự Án Xây Dựng Nhà Kho Đại Phú Lộc của công ty Cổ Phần Đại Phú Lộc tại khu công nghiệp Phú An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Tổng giá trị của gói thầu là 67 tỷ và thời gian thi công là 240 ngày. Dự án dự kiến sẽ đưa vào hoạt động vào tháng 8 năm 2023.  • 0927182718
  • Hỗ trợ ngay