Liên hệ

Bản đồ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP SONACONS

Điện thoại

(+84).251.3836 496

Fax

(+84).251.3932 571

Email

contact@sonacons.vn

Địa chỉ

Số 3, Đường 3, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam